ពុទ្ធបដិមា​ខ្មែរមុនសម័យអង្គរ (១)


រូបទាំង​នេះយកមកពី​សៀវភៅកាតាឡុកពិព័ណ៌​ Lost Kingdom នៅសារមន្ទីរ Metropolitan​ Museum of Art សហរដ្ឋអាមេរិចកាល​ពីឆ្នាំ​២០១៤។ ខ្ញុំយក​តែ​រូប​ដែល​អ្នក​រៀបចំពិពណ៌​អះអាង​ថា​ជា​ប្រតិមា​ខ្មែរ​​មក​បង្ហាញ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ៖

This sculpture is a masterful realization of Buddhist dharma. It must have graced one of the major monasteries of Angkor Borei, a leading urban center of Funan. The Buddha is seated in yogic meditation, one leg resting on the other. The highly developed musculature follows Indian Kusana and early Gupta traditions in which the Buddha is celebrated as hero (vira) or great man (mahapurusha). It is arguably the earliest demonstration of this Buddha figure type in mainland Southeast Asia. The imposing scale and robust physique point to an early date.

Preserved at Wat Kampong Luong temple, Angkor Borei district, Takeo province, Cambodia. Transferred on 25th September 1944 to the National Museum of Cambodia.

The Buddha sits on a lotus throne, his hands resting in a meditation gesture. The open robe, with the right shoulder exposed, points to southern Indian or Sri Lankan influences. It was found at the mouth of the Mekong Delta, downstream from the Funan political center Oc Eo. Sanskrit letters are incised on three petals, spelling, in part, Suryadatta—possibly the name of the donor; other syllables may be honorifics associated with the name or may be protective spells (dharani), charms generating mystical power.

Found at Phnom Cangek in 1920-21 and transferred in 1938 to Wat Trapen Ven temple, Tra Vinh province, Vietnam. Transferred in 1939 to the Museum of Vietnamese History, Ho Chi Minh City.

The Buddha makes the gesture of granting favors and blessings to devotees and stands on a lotus pedestal to evoke his transcendent nature. The sculpture’s findspot is connected by the Tonle Sap lake and river system to Angkor Borei and the Mekong River, so it could have been produced anywhere in southern Cambodia and transported to Kampong Speu Province. Stylistically, several factors indicate close connections with the workshops of Angkor Borei and an awareness of Buddha imagery produced in the seventh-century Mon territories of central Thailand.

Discovered in 1966 near Wat Phnom temple, Udong district, Kampong Speu province. Cambodia. Contemporaneously transferred to the National Museum of Cambodia.

This Buddha preaching the dharma is one of the most imposing from early Cambodia. He has a muscular build and stands on a low octagonal pedestal, right hand raised in exposition. The sculpture’s importance is enhanced by a contemporary Prakrit inscription on the reverse proclaiming the Ye dhamma “stanza of causation” in a version of the text from northern India. It is among the earliest known uses of the Ye dhamma stanza in early Cambodia, foreshadowing its widespread appearance across Southeast Asia from the eighth century onward. The style, like its counterparts in Dvaravati Thailand, looks to the Saranth school of north India.

Discovered in 1935 at Toul Preah That, Rolan Cak, Kampong Speu, Cambodia. Transferred in 1936 to the École française d’Extrême-Orient.

This sophisticated rendering of the enthroned Buddha seated in bhadrasana (with pendant legs) is the only known example from the Mekong region of this Buddha type popularized in the Mon territories of seventh- and eighth-century Thailand. Its appearance in the Mekong Delta must reflect an influence absorbed from the Mon regions of Thailand to the west. Stylistically, this sculpture fits well into a group of early Buddhist images from the Mekong Delta. The open mode of wearing the robe, one shoulder exposed, also points to an early date.

Discovered buried in the earth in 1916 about 1 kilometre from Wat Son Tho, Vinh Loi district, Tra Vinh province, southern Vietnam.

ប្រភពដើម៖ The Metropolitan Museum of Art: Lost Kingdoms

About តា ម៉ាប់

ខ្មែរ​ម្នាក់​ដែល​រស់​ដើម្បី​ខ្មែរ ! A young Khmer with big ambition for his motherland!
អត្ថបទនេះត្រូវបាន​ផ្សាយក្នុង ទេពកថា, ទេពកថាពុទ្ធសាសនា, អត្ថបទ វប្បធម៌ និង អរិយធម៌, អត្ថបទ​ បុរាណ​វិទ្យា។ ប៊ុកម៉ាក តំណភ្ជាប់​អចិន្ត្រៃ​យ៍​

សាសង

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s